POZVÁNKY NA VÝSTAVY A  DALŠÍ  AKCE

Obec Olešnice v Orlických horách společně s Vlastivědným muzeem v Dobrušce zvou betlemáře a přátele lidových umění na II. setkání v Olešnici v Orlických horách ve dnech 25. , 26., 27. května 2018

(nejde jen odborné, ale i přátelské setkání).

 

Na přátelském setkání jsou vítáni všichni, kdo se zajímají o betlémy, řezbářskou práci, lidová řemesla, chtějí prezentovat svou tvorbu v reálné nebo elektronické podobě (promítání v pátek a v sobotu večer, výstava pro veřejnost v sobotu), všichni, kdo si chtějí vyměňovat zkušenosti, nebo si popovídat se stejně založenými lidmi. Součástí setkání je opět sobotní celodenní výlet a pro zájemce i nedělní vycházka do olešnické přírody.

 

Program setkání (můžete se zúčastnit jen části setkání, která Vás zajímá).

Příjezd v pátek 25. 5. 2018 od 15 hodin, přihlášení v infocentru na náměstí, ubytování (zařídí s Vámi asistent pořadatele, noc asi 300,- Kč), pokud přivezete exponáty na výstavu – umístění ve výstavní prostoře radnice, individuální prohlídka Utzova betlému, individuální večeře v restauraci Lovecký zámeček, asi od 19 hodin společná prohlídka výstavy, přemístění do tělocvičny místní školy, kde můžeme promítat, bavit se a přátelsky se setkávat.

 

V sobotu je na programu celodenní výlet autobusem do Dobrušky, při kterém nás bude provádět ředitel dobrušského muzea, pan Svatoň. V Dobrušce si prohlédneme kostelík sv. Ducha (znáte ze seriálu F. L. Věk), židovský hřbitov, kostel sv. Václava, muzeum a synagogu, renesanční radnici s ranými díly malíře Fr. Kupky, domek F. L. Věka (Heka), Rýdlovu vilu s novou expozicí vojenské geografie (vše podle Vašeho zájmu). Výlet zakončíme exkurzí v pivovaru a společnou večeří v pivovarské sklepní restauraci.

 

Po návratu do Olešnice budeme pokračovat v promítání a debatách ve škole, eventuálně v knihovně. Na neděli je naplánována vycházka do okolí Olešnice. Podrobný časový harmonogram obdržíte po příjezdu.

Snídaně a večeře si platíte každý sám, vstupné do památek a na exkurzi pivovaru bude mírné.

 

Na všechny se těší pan Kamil Andres, iniciátor akce, za pořadatele - pan Vladimír Svatoň (dobrušské muzeum) a paní Eva Bezstarosti (olešnické infocentrum)

Přihlášky přijímáme do poloviny května - na mailu infocentrum@olesnice.net nebo bezstarostieva@seznam.cz nebo kamil.andres@seznam.cz , dále telefonicky na 732 928 374 (olešnické infocentrum)

 

JIŽNÍ MORAVA

 Výstavy: 

 

Bližší informace: p. Pištělka 732 446 286

 

 

Znojmo - Louka

 

Loucký betlém z roku 1911 pocházející z Tyrol, dílo Františka Schmalzla ze Sankt - Ulrichu u Grödenu je vystaven celoročně. Je přístupný každou neděli po bohoslužbě t.j. 9 až 9.30 h.nebo po domluvě s p.Valenou na tel 732 838 875 nebo: www.farnostlouka.cz
Na těchto webových stránkách je k dispozici virtuální prohlídka kostela a krypty.

 

 

 

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ

 

 

Zámek Pardubice

Křišťálový betlém

Exponát je do stálé expozice zámku v Pardubicích
zapůjčen ze sbírky mecenášů umění, manželů Petra a Svatoslavy Širokých.

Mysteriózní umělecké dílo z bronzu a brazilského křišťálu bylo vytvořeno na objednávku majitelů do bývalé barokní kaple na zámku v Bezdružicích. Nyní získala tato výjimečná monumentální plastika své nové místo v gotickém pernštejnském sále na pardubickém zámku se světelně charismatickou atmosférou. Tichý a svými proporcemi pocitově sevřený sál přímo vyzývá k zastavení se a uklidnění myšlenek. Zcela samovolně se zde pohled očí pozvedá od zářícího objektu betléma k potemnělým liniím gotické klenby jako k nebeské klenbě vesmíru. Člověk může pocítit jakousi uklidňující sounáležitost s nekonečným prostorem.

Plastika Jaromíra Rybáka je emotivně působivým dílem, kterým prostupuje slavnostní tajemnost duchovního prožitku. Autor ve své práci nezobrazoval pouze tradiční vánoční náboženský motiv. Dojemná scéna zrození bezbranného lidského života ve středu kompozice do sebe soustředí obecné vyjádření touhy po lásce a naději. Je ale rámována také motivy starozákonních příběhů, prvky mytologie i kosmologie. V nich jsou obsažena tisíciletí archetypální lidské pokory, tušení čehosi mocného, řídícího naše životy jako nadčasový řád.

Křišťálový betlém vznikal v letech 2004–2006.
Technologie zpracování: sklo tavené do formy, broušené, zlacené, leptané / litý bronz, cizelovaný a patinovaný / mosazná deska prořezávaná vodním paprskem, leptaná
Materiál: tzv. brazilský křišťál s obsahem 49% olova, barvený selenem, zlacený / bronz / mosaz / dřevo
Rozměry: v. 245 cm, š. 180 cm, hl. 70 cm
Váha: kolem 3550 kg

Sál s betlémem je přístupný celoročně, denně mimo pondělí od 10 do 18 h-

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Galerie u kapucínů v Brně

 

Brno, Kapucínské nám. 5 - na nádvoří kláštera, vstup uličkou vedle kostela vlevo - směrem

k hrobce

 

 

Stálá expozice Moravská vesnička a betlém

 

přístupno po - ne.  9 - 18 h.  

 

                                                                         

  

 

 


Kontakt

Betlemáři Jižní Moravy