Aktuality

 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BRAUNŮV BETLÉM

Toto občanské sdružení bylo založeno dne 2. 12. 213 za účelem ochrany a záchrany vzácné historické památky sousoší a reliéfu Braunův betlém, který byl vytvořen v období baroka přímo ve volné přírodě ve skalách v Novém lese u Dvora Králové nad Labem.

Vzhledem k tomu, že pokusy státu o záchranu dlouhodobě selhávají, klade si toto občanské sdružení za cíl následující dva cíle:

  1. Vytvořit podmínky společné koordinace pro restaurování a údržbu originálních soch a reliéfu v Novém lese spočívající v pravidelném postřiku proti mechu, který toto umělecké dílo trvale ničí.
  2. Takto restaurovaný Braunův Betlém zaměřit a naskenovat do 3D modelu a následně vytvořit kopie soch a reliéfu v původní velikosti. Kopie uložit aby toto vzácné dílo zůstalo zachováno i pro následující generace. Originály reliéfu Betléma ponechat na místě, neboť jsou součástí přírody a nelze je vyměnit za kopie.

www.braunuvbetlem.czKonto na záchranu: 265 210 599 / 0300 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 V Bystém u Poličky vznikl mezinárodní betlém

 

Za pěkného letního počasí se v druhé polovině srpna 2012 konalo v Bystrém u Poličky již IX. mezinárodní řezbářské sympozium jehož cílem bylo vytvořit betlém, který zůstane majetkem Města Bystré je jednou ze součástí velkého projektu Europa Ludens a bude putovat po členských zemích společenství zemí ( vesnic) kultury evropského venkova spojených v Cultural Village of Europe. Betlém z lipového dřeva jehož figurky ve výšce asi 0, 6 m, jejich přírodní podoba zůstane zachována a postupně o Vánocích je uvidí ve všech obcích členských zemí projektu. Tyto Vánoce bude vystaven v holandském Wijk aan Zee, kde myšlenka společenství obcí těchto zemí na konci minulého století vznikla a je v ní současně zapojeno jedenáct evropských států. Další rok by se měl betlém vrátit do Bystrého, kde se stane jedním z exponátu zamýšlené již tradiční výstavy betlémů. Betlém obsahuje devět lidských postav, kolébku s Ježíškem, tři ovečky, volka s oslíkem a nezbytné korýtko pro jejich krmení, které vytvořili mladí řezbáři. Vzhledem k tomu, že několik zahraničních řezbářů z Itálie, Španělska a Estonska nepřijelo, museli se tohoto úkolu zhostit místní řezbáři, aby mohl být betlém kompletní a jako celek posvěcen v kostele sv. Jana Křtitele v Bystrém při nedělní mezinárodní mši svaté místním duchovním správcem P. Josefem Matrasem.

Iniciátorkou a realizátorkou projektu setkání a evropského betléma je pí Terezie Uherková mimo jiné i členka regionální pobočky Betlemářů Poličska Spolku českých betlemářů, jejíž členové a členové Českého sdružení přátel betlémů se na této akci také aktivně zúčastnili. Díky ní, pochopení a pomocí její rodiny, byla celá akce zdárně uskutečněna. Dík patří také všem kdož byli jakkoliv nápomocni, sponzorům i finanční podpoře EU.


 

Betlém tvořili:

DánskoJosef – Christian Henrik Chrostensen ( Tommerup ); Holandsko - král – Sjanneke van Herpen ( Wijk aan Zee ); Francie  - oslík - Louis le Meé - ( Mellionnec ); Rakousko - kluk se psem - Johan Lengauer ( Kirchheim ); Řecko – ovečka– Spiros Mesimeris ( Paxos ); Německo ovečky - Roy Fischer, Udo Fraatc ( Stöbeck ); Maďarsko Ježíšek a anděl – Katalin Tabori - ( Palkonya ); Česká republika volek – Zdeněk Elčkner, Mirek Andrle, František Malý st. a ml.; - pastýř – Petr Novotný ( Vendolí ); - žena – Aleš Uherka ( Bystré ); - král - Štěpán Uherka ( Bystré );- král – František Malý ml. ( Sebranice ); - Marie - Marie Köhlerová ( Jedlová )

 

Mirek Andrle

 

 

 

 

 


Kontakt

Betlemáři Jižní Moravy