14.10.2011 09:09

Nové knihy

Vydalo Třebechovické muzeum betlémů ( cena sborníku  100 + poštovné )

 

 

Vydavatelství Oftis Ústí nad Orlicí vydalo reprint publikace Karla Procházky vydané v r. 1908„ O BETLÉMECH “

s podnázvem „ KULTURNĚ HISTORICKÁ STUDIE SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM K ZEMÍM KORUNY SV. - VÁCLAVSKÉ A UHERSKÉMU SLOVENSKU “.

Cena 400 Kč.

 

 

Městské muzeum Lanškroun vydalo novou knihu o betlému

 

Městské muzeum Lanškroun vydalo novou knihu Lanškrounský betlém osobností ze sbírek Městského muzea Lanškroun z dílny řezbáře Bedřicha Šilara. Tento betlém je unikátním regionálním dílem. Je každoročně vystavován v muzeu a na jeho darovnících, figurkách s uměleckou hodnotou, historických i současných osobnostech města Lanškrouna, je zdokumentována historie regionu od 13. století až po současnost. Jedná se o významné osobnosti vědy a kultury a je důležitým  historickým dědictvím našeho města. Kniha obsahuje v úvodu vánoční přání současného lanškrounského děkana Zbigniewa Czendlika. Kapitola o betlému je sestavena tak, že vlevo na stránce se nacházejí portréty dvou osobností a symboly s nimi spojené a také profesní životopisy v jazyce českém, německém a anglickém, na protější stránce vpravo jsou pak včleněny figury osobností vyřezaných řezbářem Bedřichem Šilarem. V betlému nacházíme takové osobnosti jako např. autora zpěvníku Českých bratří německého jazyka Michaela Weisseho, vědce a rektora Karlovy univerzity Jana Marka Marciho, zemského prokurátora v Praze a mecenáše svého rodiště Lanškrouna Jana Kašpara Artzta, textilního podnikatele a lékárníka Christiana Polykarpa Erxlebena, chemika a spoluzakladatele Vlastivědného muzea v Praze (Národního muzea) Johanna Josepha Steinmanna, válečníka a dělostřelce Jana Václava Bärnkoppa, rakouského vojevůdce a generála  Ernsta  Gideona Laudona,  fotografa  Josefa Böhma, malíře  Hanse  Peterku, starostu Lanškrouna

 

 
   
   

Josefa Niederleho, kardinála ve Vídni Friedricha Gustava Piffla a další. Jsou zde ztvárněni také majitelé lanškrounského panství včetně krále a monarchy: zakladatel města, král Přemysl Otakar II., Záviš z Falkenštejna, Vratislav z Pernštejna, Jana Adama Ondřeje z Lichtenštejna, císař František Josef  I., nechybí ani současné osobnosti – lanškrounský rodák, olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle, zpěvačka Lucie Bílá, římskokatolický kněz Zbigniew Czendlik, akademický sochař Zdeněk Kolářský, atomový fyzik, profesor Herwig Schopper nebo porodník a gynekolog MUDr.Stanislav Kapoun,zasloužilý mistr turistiky Otakar Juren,známý řezník a uzenář františek Kocourek  atd.  Betlém má rozměry -  5 m dlouhý, 2,5 m široký a 1,3 m vysoký. V celém betlému je více jak 50 figur, z toho jsou také obyčejní lidé – řemeslníci, pastýři, muzikanti a vesničané v hřebečských krojích. Betlém obsahuje také figury zvířat, drobné krajinné a urbanistické prvky. Na kulisách ( dálině) jsou zpodobněny historické památky města Lanškrouna.

Další kapitolou v knize je informace o řezbáři žijícím a pracujícím v Lanškrouně, který vyřezává betlémy, plastiky světců, marionety, sochy a další dekorativní předměty. Bedřich Šilar je zastoupen svou tvorbou v muzeích České republiky a také v soukromých sbírkách po celém světě, nositelem pamětní medaile za rozvoj města. Na objednávku městského muzea vytváří z lipového dřeva výše zmiňovaný betlém s figurami vysokým 30 cm již od roku 2000, tedy 12 let.

Podobně je strukturováno i představení jednotlivých historických památek města Lanškrouna, které se nacházejí v reliéfu na kulisách betlému a také jeho jednotlivé urbanistické prvky. Konfrontováno je vždy umělecké dílo Bedřicha Šilara se současným stavem významné architektury města – radnice, kostelů, Nového zámku u Lanškrouna, Střelnice (zbourána v roce 1988), Erxlebenovy lékárny (taktéž neexistující), Krčmy, restaurace a koupaliště na Dlouhém rybníku a dalších. V knize nacházíme zobrazení také detailů jeho díla.

Texty knihy vznikaly v redakci odborných muzejních pracovníků Marie Borkovcové a Karla Uhlíře v průběhu roku 2011, grafickou úpravu a sazbu provedl pan Břetislavem Vašek z Rožnova pod Radhoštěm, tisk Graspo CZ a.s.,Zlín, překlad ASPENA s.r.o.,pobočka Olomouc a Mgr .Přemysl Janíček. Kniha obsahuje kromě textů o osobnostech a řezbáři Bedřichu Šilarovi také obrazový materiál jednak z fotoarchivu Městského muzea Lanškroun a profesionálních místních fotografů Jiřiny Strakové a Radka Lepky. Náklad publikace je 1000 výtisků, počet stran 100, kniha má formát 215 x 265 mm, šitá vazba v tvrdých deskách, celobarevné provedení, tisk na křídovém papíře  Její prezentace proběhne slavnostně na vernisáži vánoční výstavy  1.prosince 2012, kdy bude také opět vystaven zmiňovaný betlém. Darovníci z něj oživnou letos u příležitosti uspořádání adventního Lanškrouna v neděli 16.12. Básník Jiří Faltus již vytvořil pro nové postavy další texty.

Tato výpravná publikace bude významným přínosem k poznání kultury dané oblasti. Její vznik byl vyvolán velkým zájmem občanů a učitelů o historii našeho města a regionu a také o povědomí o významných lidech, kteří zde žili a žijí. Zároveň se stane didaktickou pomůckou pro místní školy při výuce regionální historie, katalogem a dokumentací sbírkového fondu muzea i vhodným artefaktem pro rozvoj cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Kniha bude sloužit čtenářům nejen na Lanškrounsku, ale i v celé republice i v zahraničí, neboť jsou zde zastoupeny i velmi známé osobnosti z oblasti kultury, vědy a sportu.

Vydání publikace a zhotovení betlému finančně podpořilo Město Lanškroun, Ministerstvo kultury České republiky a sponzoři ALEMA Lanškroun a.s., INA Lanškroun s.r.o.,  Šplíchal s.r.o. a Bedřich Šilar. Knihu si můžete zakoupit za 200 Kč v muzeu dále v knize, městské knihovně a v infocentru. Doufáme, že vás kniha osloví . Zatím byla distribuována do okolních obcí Lanškrounska a našim krajanům v Göppingenu.

Marie Borkovcová

Zdroj: https://www.lanskroun.eu/cz/mesto/aktualne/z-lanskrounska/mestske-muzeum-lanskroun-vydalo-novou-knihu-o-betlemu

—————

Zpět


Kontakt

Betlemáři Jižní Moravy