POZVÁNKY NA VÝSTAVY A  DALŠÍ  AKCE

 Výstavy: 

 

JIŽNÍ MORAVA

    

Bližší informace p. Pištělka tel. 732 446 286

 

 

Znojmo-Louka, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava

Farnost Znojmo-Louka pořádá
ve spolupráci s českým sdružením přátel betlémů
v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava

Výstavu betlémů
a vánočních pohlednic

    3.12.2017 - 7.1.2018

Víkendy a svátky

14.00 - 16.30

27.- 29.12.

14.00 - 16.30

24.12, 31.12.

14.00 - 16.00

Během výstavy bude možno získat vánoční pohlednice, betlémy, kalendáře, puzzle a CD.

Od roku 1911 je v kostele umístěn betlém autora Franze de Janese Schmalze z dílny v Sankt-Ulrichu u Grödenu v Tyrolsku. Jedná se o velmi pěknou profesionální polychromovanou dřevořezbu, která se skládá z 16 velkých figur a 7 oveček a je naisntalovaná v levé boční lodi, kde je celoročně přístupná každou neděli po pohoslužbě.

 

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ

 

   

  

KOUZLO MECHANICKÝCH BETLÉMŮ

Čt 11. ledna 2018 17:00

 

Derniéra vánočních výstav spojená s besedou s restaurátorem mechanických betlémů, řezbářem a betlémářem Kamilem Andresem z Třebechovic pod Orebem o mechanických betlémech a jejich tvůrcích. A možná přijde řeč i na betlém svitavských tvůrců, který se pomalu začíná rekonstruovat.

 

Jaroměřice u Jevíčka

-------------------------------------------------------------------------------------------

Znojmo - Louka

 

Loucký betlém z roku 1911 pocházející z Tyrol, dílo Františka Schmalzla ze Sankt - Ulrichu u Grödenu je vystaven celoročně. Je přístupný každou neděli po bohoslužbě t.j. 9 až 9.30 h.nebo po domluvě s p.Valenou na tel 732 838 875 nebo: www.farnostlouka.cz
Na těchto webových stránkách je k dispozici virtuální prohlídka kostela a krypty.

Zámek Pardubice

Křišťálový betlém

Exponát je do stálé expozice zámku v Pardubicích
zapůjčen ze sbírky mecenášů umění, manželů Petra a Svatoslavy Širokých.

Mysteriózní umělecké dílo z bronzu a brazilského křišťálu bylo vytvořeno na objednávku majitelů do bývalé barokní kaple na zámku v Bezdružicích. Nyní získala tato výjimečná monumentální plastika své nové místo v gotickém pernštejnském sále na pardubickém zámku se světelně charismatickou atmosférou. Tichý a svými proporcemi pocitově sevřený sál přímo vyzývá k zastavení se a uklidnění myšlenek. Zcela samovolně se zde pohled očí pozvedá od zářícího objektu betléma k potemnělým liniím gotické klenby jako k nebeské klenbě vesmíru. Člověk může pocítit jakousi uklidňující sounáležitost s nekonečným prostorem.

Plastika Jaromíra Rybáka je emotivně působivým dílem, kterým prostupuje slavnostní tajemnost duchovního prožitku. Autor ve své práci nezobrazoval pouze tradiční vánoční náboženský motiv. Dojemná scéna zrození bezbranného lidského života ve středu kompozice do sebe soustředí obecné vyjádření touhy po lásce a naději. Je ale rámována také motivy starozákonních příběhů, prvky mytologie i kosmologie. V nich jsou obsažena tisíciletí archetypální lidské pokory, tušení čehosi mocného, řídícího naše životy jako nadčasový řád.

Křišťálový betlém vznikal v letech 2004–2006.
Technologie zpracování: sklo tavené do formy, broušené, zlacené, leptané / litý bronz, cizelovaný a patinovaný / mosazná deska prořezávaná vodním paprskem, leptaná
Materiál: tzv. brazilský křišťál s obsahem 49% olova, barvený selenem, zlacený / bronz / mosaz / dřevo
Rozměry: v. 245 cm, š. 180 cm, hl. 70 cm
Váha: kolem 3550 kg

Sál s betlémem je přístupný celoročně, denně mimo pondělí od 10 do 18 h-

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Galerie u kapucínů v Brně

 

Brno, Kapucínské nám. 5 - na nádvoří kláštera, vstup uličkou vedle kostela vlevo - směrem

k hrobce

 

 

Nová stálá expozice Moravská vesnička a betlém

 

od 1. 4. 2012 /po - ne.  9 - 18 h./ 

 

                                                                         

 

 

 


Kontakt

Betlemáři Jižní Moravy